Uwaga! Od pierwszego kwietnia na stronę Wykładowcy będzie można dostać się jedynie przez bezpośredni odnośnik. Proszę sobie zapisać adres tej strony lub dodać ją do ulubionych (CRTL + D).

Łatwy, nowy odnośnik do strony: humanistyczna.pl/w


Prosimy o uzupełnianie danych kontaktowych (adres e-mail) swoich kont na stronie humanistyczna.pl, w przypadku zgubienia hasła do konta. Będzie można je odzyskać przez podanie adresu e-mail lub nazwy użytkownika w odpowiednim formularzu na stronie.

Plany zajęć publikowane są na stronach z informacjami i materiałami dla studentów. Plany są publikowane w podstronach odpowiednich kierunków.

Erasmus+ nabór

Do końca maja br. trwa nabór na wyjazdy pracownicze (dydaktyczne i szkoleniowe) w ramach programu Erasmus+ 2021/22. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe  ml @ humanistyczna.pl

Rozliczenie godzin:

Rozliczenia godzin dydaktycznych winny być przekazywane przez prowadzących zajęcia najpóźniej do 5-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym przypadku wynagrodzenie może zostać wypłacone dopiero w kolejnym miesiącu. Rozliczenia należy wysyłać na adres e-mail: ml@humanistyczna.pl

Szanowni Państwo!

Od roku akademickiego 2012/2013 wprowadza się formularz 
KARTY PRZEDMIOTU, którego wypełnienie jest wymagane w procesie kształcenia. Karty przedmiotu powinny być wypełnione dla wszystkich prowadzonych przez Państwa przedmiotów tak w semestrze zimowym, jak i letnim 
i przekazane do Dziekanatu. Przed przystąpieniem do ich wypełniania należy koniecznie zapoznać się z instrukcją oraz odpowiednim wykazem kierunkowych efektów kształcenia – wszystkie pliki dostępne na stronie uczelni. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Od r. akad. 2012/2013 obowiązuje znowelizowany Regulamin studiów.

Zwracamy uwagę na następujące zmiany : Student ma możliwość uzyskania zaliczenia  wykładu, ćwiczeń, laboratorium oraz składania egzaminów w terminie podstawowym, 
a w przypadku negatywnej oceny w jednym terminie poprawkowym W uczelni stosuje się skalę ocen negatywnych:

  •   niedostateczny – 2,0 – F,
  •   brak zaliczenia – 2,0 – G

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 2,0 – F, student ma prawo do terminu poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia może jedynie ubiegać się o możliwość powtarzania przedmiotu.

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych regulaminem zostaje skreślony z listy studentów. Jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem kształcenia, włącznie z seminarium dyplomowym, może wznowić studia na dzień egzaminu dyplomowego w terminie jednego roku od dnia skreślenia. Podanie o takie wznowienie składa się wraz z pracą dyplomową zgodnie z Regulaminem dyplomowania.

Do pobrania:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PRZEDMIOTU – pobierz

karta przedmiotu WSH – pobierz

Zakładane efekty kształcenia dla AW – pobierz

  • Informacje dla wykładowców zatrudnionych na umowę o pracę – pobierz
  • Informacje dla wykładowców zatrudnionych na umowę zlecnie i/lub dzieło – pobierz
Wróć do poprzedniej strony