Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się do Biblioteki:

  W celu zapisania się do Biblioteki należy:

 • znać się z Regulaminem Biblioteki,
 • Wypełnić w Bibliotece kartę zapisu,
 • opłacić wydanie karty czytelnika.

Jednorazowa opłata wynosi 10 zł. (wykładowcy oraz pracownicy bezpłatnie).
Płatność na indywidualny numer konta.

Kto może korzystać z Czytelni Biblioteki?

Każda osoba może korzystać z Czytelni. Wystarczy, że okaże dokument tożsamości i pozostawi go u bibliotekarza oraz wpisze się do zeszytu odwiedzin.

Kto może wypożyczać książki do domu?

  Na podstawie karty bibliotecznej książki mogą wypożyczać

  :

 • studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu,
 • słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu,
 • wykładowcy oraz pracownicy Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

W jaki sposób wypożyczamy książki?

W celu wypożyczenia książki niezbędne jest posiadanie karty bibliotecznej.
Obowiązuje wolny dostęp do półek.

Na jak długo można wypożyczyć książki z Biblioteki?

Książki wypożycza się na 30 dni kalendarzowych

Ile książek można wypożyczyć?

Do Czytelni można wypożyczyć dowolną ilość książek, natomiast do domu 5 egzemplarzy.

Jak można przedłużyć czas zwrotu książki?

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza lub telefonicznie 071 349 06 53 lub poprzez e-mail: biblioteka@humanistyczna.pl

Na jaki czas można przedłużyć książkę?

Prolongaty można dokonać na kolejne 30 dni. Przedłużać termin zwrotu można dwukrotnie.

Czy są pobierane opłaty za przetrzymywanie książek?

Tak, za nieoddanie książek w terminie Biblioteka pobiera karę w wysokości 0,30 gr od jednej książki za każdy dzień.

W jaki sposób mogę uregulować moje należności względem Biblioteki?

Karę za przetrzymanie lub zagubienie książek należy wpłacić na swoje indywidualne konto studenckie.

Co należy zrobić po zgubieniu książki?

Należy odkupić ten sam egzemplarz, ewentualnie nowsze wydanie lub wpłacić wartość, za którą książka została zakupiona.

Czy czasopisma można wypożyczyć do domu?

Nie, z czasopism można korzystać tylko na miejscu.

Co należy zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?

Należy ten fakt zgłosić w Bibliotece w celu zablokowania konta, a następnie wyrobić duplikat. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości 15 złotych.

Czy w Bibliotece można korzystać z Internetu?

Tak, można korzystać z Internetu po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin i pozostawieniu u bibliotekarza karty bibliotecznej ( studenci) lub dowodu tożsamości (osoby spoza Uczelni).
Wróć do poprzedniej strony