Biuro Karier WSH

Akademickie Biuro Karier – zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą lub organizację studencką. Do jej głównych zadań należy:

 • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy,
 • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o zasadach poszukiwania pracy, autoprezentacji i kierowaniu swoją ścieżką zawodową w ramach kursów,
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów WSH,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Naczelnym celem działania Biura Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu jest pomoc studentom i absolwentom naszej Uczelni w efektywnym wejściu na rynek pracy.

Misja Biura Karier WSH we Wrocławiu

Misją Biura Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu jest aktywne wspieranie oraz promocja studentów i absolwentów naszej Uczelni w ich działaniach w poszukiwaniu pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego, poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu pośrednictwa pracy, a także:

 • świadczenie usług doradczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych studentów,
 • prowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy
 • udzielanie informacji o wolnych stanowiskach pracy, stażach, praktykach.

Nasze Biuro dołączyło do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier /certyfikat/ – więcej informacji.

18 maja 2009 Biuro Karier WSH wraz z kilkunastoma innymi biurami dolnośląskich szkół wyższych podpisało porozumienie powołujące do życia Dolnośląską Sieć Biur Karier – więcej informacji

Na stronie Biura Karier możesz znaleźć:

 • aktualne oferty pracy dla studentów i absolwentów naszej Uczelni,
 • oferty staży i praktyk,
 • przydatne linki do ofert pracy na terenie całego kraju i za granicą.

Kontakt:

ul. Robotnicza 70 B
53-608 Wrocław
tel. 71 783 38 28
 
Wróć do poprzedniej strony