Stypendium dla niepełnosprawnych

Studenci bez względu na stopień niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach pr. Erasmus, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych. Koniecznym elementem wniosku o dofinansowanie jest orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Biura ds współpracy z za granicą w dowolnym terminie, jednak nie później niż do 1 kwietnia danego roku akademickiego.

Więcej informacji na ten temat wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie Narodowej Agencji:

http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201314

Wróć do poprzedniej strony