KURS POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

okres nauki: 90 godz. wykładów i ćwiczeń

Kurs przygotowuje do pracy w branży związanej z obrotem  nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym . Słuchacze poznają zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i budownictwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Program kursu kładzie duży nacisk na zagadnienia związane ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku nieruchomości i zasad obrotu nieruchomościami. Uczestnicy  zdobywają  wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej pracy biura obrotu nieruchomościami.

Charakterystyka kursu

Informacje organizacyjne:
Kurs odbywać się będzie w systemie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 przez 5 tygodni.   Zajęcia prowadzone są w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej ul. Robotnicza 70B .

Szczegóły o kierunku:
Kurs przeznaczony jest dla :

 • osób planujących podjęcie pracy w biurze nieruchomości,
 • pracowników działów sprzedaży w firmach deweloperskich,
 • osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • zarządców budynków komercyjnych,
 • pracowników biur nieruchomości ,
 • wszystkich  osób zainteresowanych wiedzą z zakresu obrotu nieruchomościami,

Program kursu obejmuje między innymi: 

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 30
1. Prawo cywilne 5
2. Podstawy prawa rzeczowego. 5
3. Przepisy regulujące obrót nieruchomościami 4
4. Źródła informacji o nieruchomościach 6
5. Gospodarka przestrzenna 2
6. Gospodarka nieruchomościami – ustawa 6
7. Ochrona danych osobowych 2
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 8
1. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 4
2. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. 8
1. Podstawy budownictwa. 4
3. Procesy inwestycyjne w budownictwie 2
4. Eksploatacja nieruchomości 2
IV POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4
1. Status  pośrednika w obrocie nieruchomościami

Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

2
2. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami 2
V OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI  20
1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami. 2
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 4
3. Umowa na wyłączność i system MLS 2
4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. 4
5. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami 4
6. Notariusz w obrocie nieruchomościami. Księgi wieczyste 4
VI PROCEDURY W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI 24
1. Wynajem lokalu na cele mieszkalne lub komercyjne 6
2. Sprzedaż lub kupno  nieruchomości budynkowej 6
3. Sprzedaż lub kupno  nieruchomości niezabudowanej 6
4. Doradztwo na rynku nieruchomości 2
5. Psychologia sprzedaży i techniki sprzedaży 4
Ogółem 94

Zajęcia prowadzone będą w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń. Wykładowcami kursu są specjaliści z zakresu prawa, ekonomii oraz praktycy (posiadający licencję zarządcy nieruchomościami) z wieloletnim doświadczeniem.

Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • posługiwać się przepisami prawa w obrocie nieruchomościami,
 • pozyskiwać nieruchomości i klientów,
 • zawierać umowy i je realizować,
 • współpracować z innymi pośrednikami, bankami i instytucjami finansowymi,
 • stosować procedury i standardy obowiązujące w pośrednictwie nieruchomościami,
 • prowadzić i udokumentować proces negocjacji warunków umowy,
 • budować swoją karierę w branży nieruchomości.

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje: 

 • dyplom
 • zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN

Informacje dodatkowe:

Opłaty:

Koszt kursu wynosi 950 zł wraz z materiałami.

Należność za kurs można wpłacić osobiście w naszym biurze lub przelać na konto:

PKO Bank Polska S.A o/Wrocław      34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

Zapisy :

 • Zgłoszenia telefoniczne : 608 051 311 ;
 • lub e – mail : biblioteka@humanistyczna.pl

Dojazd (miejsce wykładów)   ul. Robotnicza 70 B
autobus nr: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj 23

Planowany  termin rozpoczęcia : 20 październik  2018r..

Wróć do poprzedniej strony