Ankieta dotycząca losów zawodowych absolwentów WSH we Wrocławiu – dla kierunku Architektura Wnętrz

Prosimy o wypełnienie  z uwzględnieniem roku ukończenia Uczelni.

Losy zawodowe absolwentów

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, zgodnie z wymaganiami postawionymi w art. 13a ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 ze zm./ zakładającymi, iż Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów, rozpoczyna badania mające na celu śledzenie losów zawodowych absolwentów z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. W związku z powyższym prosimy naszych absolwentów o udział w badaniu. Badanie realizowane jest zarówno na terenie Uczelni, jak również w formie elektronicznej. Bardzo prosimy o rzetelne i dokładne udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w poniższych ankietach.

 • Zgoda na udział w badaniu: POBIERZ

Studenci i absolwenci

  Nasza Uczelnia może zaproponować:

 • doradztwo indywidualne: konsultacje w sprawie dokumentów aplikacyjnych, informacje na temat efektywnego poruszania się po rynku pracy i procesu rekrutacji,
 • dostęp do różnorodnych poradników, dodatków do gazet dla osób poszukujących pracy oraz publikacji,
 • informacje o wakacyjnych programach pracy za granicą,
 • dostęp do informacji o studiach podyplomowych, kursach językowych czy dot. przedsiębiorczości,
 • warsztaty – planowanie własnego rozwoju zawodowego, rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • informacje o regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym rynku pracy,
 • symulację rozmowy kwalifikacyjnej podczas warsztatów,
 • oferty pracy,staży, praktyk.
Wróć do poprzedniej strony