Studia

Architektura Wnętrz

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Tryb kształcenia – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

Czas trwania studiów – 6 semestrów

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego – 180

Obszar kształcenia – sztuka

Dziedzina – sztuk plastycznych

Dyscyplina – sztuki projektowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Ogólna charakterystyka

Kształcenie ukierunkowane jest na rozwijanie umiejętności kreacyjnych z naciskiem na praktyczne aspekty różnych dziedzin architektury wnętrz. Dużą uwagę przywiązuję się do nabycia wiedzy i umiejętności projektowania różnego rodzaju wnętrz i ich wyposażenia. Traktuje się je jako integrację zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez działalność w zakresie:

 • projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu,
 • aranżacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, z wykorzystaniem zasad ergonomii i przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia,
 • rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, w tym zabytkowych,
 • adaptacji wnętrz o różnym charakterze,
 • projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, wystaw,
 • projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • współpracy w zespołach projektowych, zarówno przy realizacji wnętrz nowych, jak i pracach adaptacyjnych czy modernizacyjnych.

Program kształcenia ujęty jest w następujące moduły:

 • Moduł przedmiotów podstawowych (obejmujący m.in. zajęcia z rysunku, malarstwa,  rzeźby, historii sztuki, budownictwa, geometrii wykreślnej, ergonomii czy oświetlenia)
 • Moduł przedmiotów kierunkowych (w ramach którego realizowane jest projektowanie wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, mebli, wystaw czy komputerowe wspomaganie projektowania)
 • Moduł Praca dyplomowa
 • Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego (obejmujący m.in. lektoraty czy przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, jak:  etyka, estetyka, socjologia, prawo czy podstawy przedsiębiorczości.

Wstęp na studia jest na zasadzie wolnego naboru, pod warunkiem posiadania przez kandydata świadectwa dojrzałości, a w przypadku cudzoziemców, także innego dokumentu potwierdzającego analogiczne kwalifikacje.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku, na niestacjonarnych w soboty i niedziele, zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

Dodatkowo, w przerwie wakacyjnej po IV semestrze, studenci muszą odbyć Plener rysunkowy w wymiarze 30 h, a także zobowiązani są do zrealizowania 200 h (5 tygodni) praktyk zawodowych, po zaliczeniu II semestru, jednak nie później, niż do końca semestru VI.

Na piątym i szóstym  semestrze studiów student realizuje pod kierunkiem promotora pracę dyplomową. Jej temat jest formułowany indywidualnej przez studenta w porozumieniu z promotorem lub proponowany przez samego promotora. Realizacja pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z przyjętym w Wyższej Szkole Humanistycznej Regulaminem dyplomowania, w przypadku kierunku Architektura wnętrz, także zgodnie z Aneksem do tego regulaminu.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

(od roku akademickiego 2013/2014) 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod

ECTS

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

01.

Rysunek I

AWPP01.I

2

02.

Rysunek II

AWPP01.II

1

03.

Rysunek III

AWPP01.III

1

04.

Rysunek IV

AWPP01.IV

1

05.

Rysunek V

AWPP01.V

1

06.

Malarstwo I

AWPP02.I

1

07.

Malarstwo II

AWPP02.II

1

08.

Malarstwo III

AWPP02.III

1

09.

Malarstwo IV

AWPP02.IV

1

10.

Malarstwo V

AWPP02.V

1

11.

Rzeźba I

AWPP03.I

1

12.

Rzeźba II

AWPP03.II

1

13.

Rzeźba III

AWPP03.III

1

14.

Rzeźba IV

AWPP03.IV

1

15.

Rzeźba V

AWPP03.V

1

16.

Plener rysunkowy

AWPP04

1

17.

Malarstwo architektoniczne

AWPP05A

2

Rzeźba architektoniczna

AWPP05B

18.

Modelowanie

AWPP06A

1

Liternictwo_i_typografia

AWPP06B

19.

Podstawy_technik_graficznych

AWPP07A

1

Podstawy projektowania witraży

AWPP07B

20.

Techniki_sztuk_plastycznych

AWPP08

2

21.

Historia_sztuki_I

AWPP09.I

3

22.

Historia_sztuki_II

AWPP09.II

5

23.

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

AWPP09.III

3

24.

Konserwacja i restauracja zabytków

AWPP10

4

25.

Historia_wzornictwa

AWPP11

4

26.

Geometria wykreślna I

AWPP12.I

6

27.

Geometria wykreślna II

AWPP12.II

4

28.

Budownictwo_I

AWPP13.I

7

29.

Budownictwo_II

AWPP12.II

5

30.

Konstrukcje_budowlane_I

AWPP14.I

3

31.

Konstrukcje_budowlane_II

AWPP14.II

2

32.

Ergonomia

AWPP15

2

33.

Oświetlenie

AWPP16

2

34.

Podstawy_projektowania_I

AWPP17.I

6

35.

Podstawy_projektowania_II

AWPP17.II

4

36.

Projektowanie_koncepcyjne_I

AWPP18.I

6

37.

Projektowanie_koncepcyjne_II

AWPP18.II

4

38.

Projektowanie_koncepcyjne_III

AWPP18.III

5

39.

Projektowanie_koncepcyjne_IV

AWPP18.IV

3

40.

Projektowanie_architektoniczne_I

AWPP19.I

6

41.

Projektowanie_architektoniczne_II

AWPP19.II

4

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

42.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych I

AWPK01.I

6

43.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych II

AWPK01.II

3

44.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej I

AWPK02.I

5

45.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej II

AWPK02.II

4

46.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej III

AWPK02.III

4

47.

Projektowanie_mebla_I

AWPK03.I

5

48.

Projektowanie_mebla_II

AWPK03.II

5

49.

Projektowanie_mebla_III

AWPK03.III

3

50.

Podstawy_projektowania_wystaw_I

AWPK04.I

3

51.

Podstawy_projektowania_wystaw_II

AWPK04.II

3

52.

Projektowanie wnętrz miejsca pracy I

AWPK05A.I

3

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_I

AWPK05B.I

53.

Projektowanie_wnetrz_miejsca_pracy_II

AWPK05A.II

4

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_II

AWPK05B.II

54.

Rewaloryzacja_i_projektowanie_mebli_stylowych

AWPK06A

2

Podstawy_projektowania_scenografii

AWPK06.B

55.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_I

AWPK07.I

1

56.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_II

AWPK07.II

2

57.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_III

AWPK07.III

2

58.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_IV

AWPK07.III

2

59.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_I

AWPK08.I

2

60.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_II

AWPK08.II

2

61.

Instalacje_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK09A

1

Materialoznawstwo

AWPK09B

62.

Dzieło_sztuki_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK10A

1

Zieleń_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK10B

Kolor_we_wnętrzu

AWPK10C

63.

Praktyka_zawodowa

AWPK11

7

MODUŁ – PRACA DYPLOMOWA

64.

Seminarium_dyplomowe

AWPK12

17

65.

Metodologia_opracowywania_prac_dyplomowych

AWPK13

66.

Techniki_prezentacji

AWPK14

Opracowanie i prezentacja pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

67.

I język obcy – Jęz. angielski I LUB Jęz. niemiecki I

AWPO01A.I

1

68.

I język obcy – Jęz. angielski II LUB Jęz. niemiecki II

AWPO01A.II

1

69.

I język obcy – Jęz. angielski III LUB Jęz. niemiecki III

AWPO01A.III

1

70.

I język obcy – Jęz. angielski IV LUB Jęz. niemiecki IV

AWPO01A.IV

1

71.

II język obcy do wyboru I

AWP001B.I

1

72.

II język obcy do wyboru II

AWP001B.II

1

73.

Prawo_w_pracy_projektanta

AWPO02

1

74.

Przedsiębiorczość_projektanta

AWPO03

1

75.

Etyka

AWPO04A

2

Socjologia

AWPO04B

76.

Estetyka

AWPO05A

2

Filozofia

AWPO05B

77.

Wychowanie fizyczne

AWPO06

0

Wróć do poprzedniej strony