Wnętrza i design   – XII edycja

Zapraszamy : uczymy urządzać wnętrza

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311
ul. Robotnicza 70B e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych Wnętrza & Design jest poszerzenie zainteresowań i zdobycie wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym w projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnego designu.

Studia będą obejmować zagadnienia:

 • projektowanie wnętrz mieszkalnych
 • projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
 • projektowanie przestrzeni wewnętrznej zewnętrzem(inside out) i zewnętrznej wnętrzem(outside in).

Studenci nabywają umiejętności:

Plansza2

 • pracy koncepcyjnej nad projektem
 • szukania inspiracji
 • kreatywnego designu
 • aranżacji i projektowania wnętrz mieszkalnych
 • aranżacji i projektowania powierzchni komercyjnych
 • kreowania wyobraźni płaskiej( praca nad planszą)
 • kreowania wyobraźni przestrzennej(praca nad modelem)
 • przygotowanie projektu do: przetargu, konkursu, dla inwestora

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych W&D absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnym aranżowanie i projektowaniem wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i innych.  Są także w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ADRESACI STUDIÓW :

Studia skierowane są do osób, które posiadają dyplom  ukończenia wyższych uczelni

( również licencjat) pragnących swoją przyszłość zawodową związać z  szeroko pojętym projektowaniem wnętrz.

KADRA DYDAKTYCZNA :

Grono pedagogiczne tworzą wykładowcy  Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu  oraz praktycy branży wnętrzarskiej z kreatywnym podejściem do projektu.

PROGRAM STUDIÓW /wybrane zagadnienia/:

1./  Współczesny design.

Design jako zjawisko między sztuką a przedsiębiorczością. Wybrane zjawiska Designu, produkty, projektanci – klasyka wzornictwa i współczesne rozwiązania.

2./ Projektowanie koncepcyjne.

Tworzenie własnych koncepcji jak i realizacja zadań zleconych poprzez właściwy dobór rozwiązań koncepcyjnych i dopasowanie propozycji projektowych do oczekiwań zleceniodawcy.

3./  Komputerowe  wspomaganie projektowania.

Nauka i praca w programie graficznym ArchiCad.

Technologia obróbki obrazu ( photoshop).

4./  Percepcja wnętrza.

5. /  Podstawy teorii projektowania.

6./ Warsztat techniczny.

7./ Instalacje we Wnętrzu.

8./ Ergonomia.

9./  Projektowanie wnętrz mieszkalnych : studio,  loft, apartament, penthouse.

10./ Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej: pub, spa, biuro, hotel, restauracja , szkoła.

11./  Modelowanie.  Kreowanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę nad modelem wnętrza.

12./   Projektowanie detalu. Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz i ich umiejscowienie w przestrzeni.

13. /  Seminarium dyplomowe.

W ramach seminarium słuchacze przygotowują projekty dyplomowe pod opieką promotorów.

Formy zaliczenia : 

 • egzamin z przedmiotów teoretycznych
 • przegląd – przedmioty artystyczne
 • projekty i wizualizacje – przedmioty projektowe
 • obrona projektu dyplomowego

Organizacja i przebieg zajęć :

Studia podyplomowe W&D trwają jeden rok(2 semestry). Studia obejmują około 230 godzin dydaktycznych zgodnie z programem studiów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele średnio 2 razy w miesiącu w budynku wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Robotniczej 70 B.

Kryteria przyjęć:

 • karta zgłoszenia
 • jedna fotografia
 •  dyplom studiów wyższych
 •  dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • podpisanie umowy ( do pobrania przy zapisie)

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna – 50 zł
 • czesne  zł (10 rat po  zł)

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
PKO numer : 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

Zapisy przyjmujemy  od  15 maja do 15 października 2024 r.

Termin rozpoczęcia – 19 październik   2024 r.

Warunkiem uruchomienie kierunku jest  zapisanie się minimalnej ilości osób(15 osób).

Wróć do poprzedniej strony