Stypendium socjalne

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ studia, którym zostało przyznane stypendium socjalne, otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 EUR na każdy miesiąc studiów na uczelni zagranicznej w ramach okresu objetego umową finansową (kontraktem studenckim) podpisywanym w  przed wyjazdem.

Dodatkowe dofinansowanie jest przyznawane na podstawie informacji o kwalifikacji do stypendium socjalnego przekazywanej przez dziekanat.

UWAGA!

Stypendyści uprawnieni do korzystania z dodatkowego funduszu socjalnego będa w całości finansowani z programu PO-WER, prowadzonego w walucie PLN, czyli grant Erasmusa wraz z dodatkowym 200 EUR/miesiąc pobytu został automatycznie przeliczony na PLN

Wróć do poprzedniej strony