Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz 

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311, ul. Robotnicza 70B
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
Czas trwania: 2 semestry (230 godzin)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających tworzenie aranżacji wnętrz z zastosowaniem nowoczesnego narzędzia jakim są programy graficzne. Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów graficznych oraz metod współpracy z klientem-zleceniodawcą. Zdobywają wiedzę z zakresu przenoszenia koncepcji artystycznych na papier, prawidłowego przygotowania materiałów do druku, doboru właściwych technik i rozwiązań, a także przygotowania profesjonalnego port folio. Po ukończeniu grafiki komputerowej z elementami architektury wnętrz absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnym aranżowaniem wnętrz oraz prowadzenia własnej firmy. Planowany znaczny wymiar zajęć praktycznych w następujących obszarach :

 • Realizacja wizualizacji zaprojektowanych pomieszczeń obiektów mieszkalnych z możliwością animacji dla klientów indywidualnych i dla deweloperów
 • Panorama 3D wirtualne spacery po zaprojektowanym wnętrzu mieszkalnym( apartament, loft) dla klientów indywidualnych
 • Wirtualne spacery po wnętrzu użyteczności publicznej zaaranżowanym do sprzedaży (galeria, butik, stoisko na targi)  dla deweloperów i agencji nieruchomości
 • Graficzne przedstawianie aranżacji pokazujących gotowe rozwiązania do użycia np. w folderze, na stronie www. W prezentacji dla klienta
 • Graficzne  projekty układów funkcjonalnych wnętrz z uwzględnieniem podziału na np. różne standardy, style, użyte materiały w projekcie

Daje absolwentowi narzędzia do pracy branży deweloperskiej, biurach nieruchomości , agencjach reklamowych i wielu innych

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności obsługi komputerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania i sprawnego posługiwania się programami graficznymi. Adresatami kierunku są także osoby, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianą architekturą wnętrz.

Kadra dydaktyczna:

Grono wykładowców składa się z kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu oraz z praktyków branży wnętrzarskiej z bogatym doświadczeniem i kreatywnym podejściem do zadań związanych z projektowaniem wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznych.

Program studiów:

wybrane przedmioty :

 • Współczesny design
 • Percepcja wnętrza
 • ArchiCAD w projektowaniu wnętrz
 • Modelowanie trójwymiarowe  i wizualizacja w programie 3D MAX
 • Rysunek techniczny w CAD (draftsight)
 • Fotorealistyczna wizualizacja w programie Lumion
 • Fotorealistyczny rendering przestrzeni (Blender)
 • Warsztat techniczny
 • Koncepcja plastyczna  wnętrza
 • Programy użytkowe w grafice (Photoshop)
 • Tworzenie programów graficznych
 • Autoprezentacja
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE
 • W ramach seminarium słuchacze przygotowują projekty dyplomowe pod opieką merytoryczną promotorów.

Formy zaliczenia :

 • egzamin z przedmiotów teoretycznych
 • projekty i wizualizacje
 • obrona projektu dyplomowego

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia podyplomowe trwają jeden rok.  Zajęcia są realizowane w trakcie zjazdów sobotnio – niedzielnych w godz. 9.00-1700. Spotkania odbywają się średnio 2 razy w miesiącu .

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie projektu graficznego oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, zgodnie z ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji:

Dokumenty:

 • karta zgłoszenia,
 • jedna fotografia,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej        PKO numer  34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,

należy składać osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Humanistycznej –

ul. Robotnicza 70B, 50- 608 Wrocław lub przesłać drogą pocztową na   adres:  Studia Podyplomowe , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu 53-608 Wrocław,  ul.Robotnicza 70B.

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna  –
 • czesne –

Termin rozpoczęcia –  październik   2024 r.*

Zapisy przyjmujemy  od  15 maja do 15  października 2024 r.

* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

Wróć do poprzedniej strony