Stylizacja & Art

 w dialogu z malarstwem i scenografią

Rekrutacja: tel.071 78 338 28; 608 051 311; ul. Robotnicza 70B

e- mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

Pobierz :karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Czas trwania : 2 semestry (250 godzin)

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności, w oparciu o wiedzę z dziedziny malarstwa, w zakresie:
– projektowania i wykonywania body painting’u
– stylizacji postaci
– art.-wizażu
– wykonywania artystycznego makijażu/charakteryzacji,
– tworzenia różnych typów postaci dla przestrzeni widowiskowych,

– dokumentowanie wykonanych prac poprzez fotografię,

– wykonywanie projektów w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem programów : Photoshop, 3 DMax, Blender.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu używania środków pozawerbalnych takich jak: elementy malarskie, scenograficzne, świetlne, rekwizyty scenograficzne, fotografia, grafika komputerowa.
Po ukończeniu Studiów Podyplomowych ‘Stylizacja & Art absolwenci przygotowani są do:

 •  podjęcia pracy w firmach zajmujących się dziedzinami takimi jak: telewizja, film, teatr, moda, reklama i inne środki masowego przekazu
 • – pracy w dziedzinie makijażu fashion (metamorfozy) dla potrzeb z zakresu artystycznych sesji fotograficznych pokazów mody, reklamy prasowej….
 •  prowadzenia własnej działalności związanej z powyższymi branżami lub poszerzenie własnej działalności o powyższe branże.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową ze sztuką tworzenia metamorfoz twarzy i ciała w dziedzinie wizażu, mody, scenografii na potrzeby indywidualne oraz mediów.
Studia adresowane są do osób, które posiadają kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia zarówno uczelni artystycznych jak i innych kierunków, posiadających uzdolnienia i zamiłowania plastyczne oraz osób, których tego rodzaju sztuka jest bliska sercu.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, profesjonalnych stylistów i wizażystów oraz nauczycieli akademickich, pracujących w Wyższej Szkoły Humanistycznej, z bogatym doświadczeniem związanym ze scenografią, malarstwem i stylizacją.

Program studiów:

 • Historia malarstwa i ubioru
 • Rysunek i malarstwo
 • Projektowanie koncepcyjne
 • Fotografia artystyczna
 • Elementy scenografii, kostium/ metamorfozy /-PRACOWNIA I
 • Stylizacja, art.-wizaż w oparciu o malarstwo/ metamorfozy/- PRACOWNIA II
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Psychologia  wizerunku i ubioru
 • Sztuka makijażu(body art)
 • Seminarium dyplomowe

W ramach seminarium słuchacze przygotowują projekty dyplomowe pod opieką promotorów.

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry), obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych ( wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć projektowych). Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 9.00 – 17.00, średnio 2 razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia:

W ramach Studiów Podyplomowych ‘Stylizacja & Art słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem oraz obrony pracy dyplomowej w formie PROJEKTÓW, oraz WYSTAWY lub POKAZU. Absolwenci uzyskują zgodnie z ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych ‘Stylizacja & Art w dialogu z malarstwem i scenografią’  Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia
 • 2 fotografie
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej szkoły Humanistycznej
 • podpisanie umowy oświadczenie usług edukacyjnych(dostępna w sekretariacie)

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna 50 zł
 • czesne 3600 zł (10 rat po 360 zł)

Zapisy przyjmujemy  od  15   maja do 30 września 2024 r.

                               Termin rozpoczęcia –  19 październik 2024 r.*

* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów – minimum 15 osób.

Wróć do poprzedniej strony