Studia podyplomowe – materiały i informacje

Informacje szczegółowe i rekrutacja – ul. Robotnicza 70 B tel. 71 78 338 28  E-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

Uprzejmie informujemy, iż osoby studiujące na drugim kierunku studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej  lub jej absolwenci , mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty wpisowego, jeśli złożą pismo w tej sprawie do Kwestury.  Wyżej wymienione pisma można przesyłać na adres e-mail kwestura@humanistyczna.pl lub składać osobiście w sekretariacie przy ul. Robotnicza 70 B od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 15.30.

Wróć do poprzedniej strony