ART & DESIGN    

nowość

studia podyplomowe o charakterze artystycznym

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311, ul. Robotnicza 70B

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

Pobierz: karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry (250 godzin)

Cel studiów:

Celem studiów jest kreatywne wykorzystanie intuicji, wyobraźni aby za pomocą środków plastycznych tworzyć  formy artystyczne w oparciu o  tajniki malarstwa, rysunku i rzeźby.

Zajęcia w 60% mają charakter praktyczny i są prowadzone pracowniach przedmiotowych.

Ważnym zadaniem studiów jest  przekazanie słuchaczom  wiedzy i umiejętności

z zakresu:

 • dyscyplin plastycznych i wykorzystywaniem ich jako źródła inspiracji do działań artystyczno-twórczych
 • artystyczne przygotowanie projektu-kolaż
 • przygotowywanie eventów
 • działań artystyczno – plastycznych w kreowaniu przestrzeni widowiskowych.

Słuchacze zdobywają również wiedzę teoretyczną w zakresie historii i teorii  sztuki. Integralną częścią programu są zajęcia w oparciu o  programy komputerowe pozwalające na tworzenie prac graficznych z wykorzystaniem  wiedzy i umiejętności z malarstwa, rysunku i rzeźby.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych ‘ART&DESIGN’  absolwenci znają i potrafią w nich pracować

 • zasady rysunku w różnych technikach
 • podstawowe rodzaje malarstwa
 • techniki rzeźbiarskie
 • program photo shop i potrafią samodzielnie projektować małe formy graficzne
 • zasady projektowania i tworzenia prac w różnych technikach artystycznych

Są także przygotowani do:

 • dalszego rozwoju plastycznego i tworzenia własnego warsztatu artystycznego
 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się eventami
 • pracy w branżach w których inspiracją są sztuki plastyczne
 • prowadzenia własnej działalności o profilu związanym ze sztukami plastycznymi.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do wszystkich osób które:

 • zawsze marzyły o działaniach artystycznych i poznaniu tajników malarstwa, rysunku i rzeźby oraz  pokrewnych technikach artystycznych
 • mają artystyczne podejście do otaczającego ich świata i chcą tworzyć własne dzieła
 • pragną poznać zasady i sztuką tworzenia metamorfoz w oparciu o sztuki plastyczne.

Studia mogą podjąć  osoby, które posiadają kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia zarówno uczelni artystycznych jak i innych kierunków, posiadających uzdolnienia i zamiłowania plastyczne i są zainteresowane ich rozwojem. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie :

 • pracy dla filmu, teatru, telewizji
 • zadań związanych z wykonywaniem metamorfoz ciała przy pomocy środków plastycznych.
 • współtworzenie eventów.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,  nauczycieli akademickich pracujących dla Wyższej Szkoły Humanistycznej, z bogatym doświadczeniem związanym ze sztukami pięknymi. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w pracowniach praktycznych rysunku , malarstwa i rzeźby, również w pracowni komputerowej.

Program studiów:

 • Wybrane zagadnienia z historii i teorii sztuki.
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Kompozycja płaska i przestrzenna
 • Artystyczne przygotowanie projektu
 • Photoshop- techniki obróbki obrazu
 • Kreowanie postaci
 • Kreowanie obiektu dla przestrzeni widowiskowych
 • Projektowanie koncepcyjne
 • Prawa autorskie
 • Seminarium dyplomowe
 • W ramach seminarium słuchacze przygotowują projekty dyplomowe pod opieką merytoryczną promotorów.

Formy zaliczenia :

 • egzamin z przedmiotów teoretycznych
 • projekty i wizualizacje
 • obrona projektu dyplomowego

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia podyplomowe trwają jeden rok.  Zajęcia są realizowane w trakcie zjazdów sobotnio – niedzielnych w godz. 9.00-1700. Spotkania odbywają się średnio 2 razy w miesiącu .

Warunki zaliczenia:

W ramach Studiów Podyplomowych ‘ ART&DESIGN’ słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem oraz obrony pracy dyplomowej  w formie wspólnego DYPLOMOWEGO WERNISAŻU. Absolwenci uzyskują zgodnie z ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych ‘ ART & DESIGN  przy Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji:

Dokumenty:

 • karta zgłoszenia,
 • jedna fotografia,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej        PKO numer  34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,

należy składać osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Humanistycznej –

ul. Robotnicza 70B, 50- 608 Wrocław lub przesłać drogą pocztową na   adres:  Studia Podyplomowe , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu 53-608 Wrocław,  ul. Robotnicza 70B.

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna  – 50 zł
 • 3500 zł ( 10 rat po 350 zł )

Termin rozpoczęcia – 17 październik  2020r.*

Zapisy przyjmujemy  od  15  maja do 30 września 2020 r.

* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

Wróć do poprzedniej strony