Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia za granicą można uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres infoue@nfz-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Warto również zaopatrzyć się w kartę EURO>26, której posiadacz oprócz uprawnień do różnych zniżek, ubezpieczony jest także od nieszczęśliwych wypadków.

Wróć do poprzedniej strony