Bazy danych (E-źródła)

Katalog online WSH

Zapraszamy do przeglądania księgozbioru naszej biblioteki: Katalog online

Serwisy Open Access (otwartego dostępu)

Zapraszamy do korzystania z darmowego, nieograniczonego dostępu do treści naukowych opublikowanych w Internecie za pośrednictwem poniższych serwisów.

Otwórz Książkę

Wejście do bazy: http://otworzksiazke.pl.

Serwis oferujący dostęp do współczesnych książek naukowych w postaci elektronicznej.

EZB Free Access Journals

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) Free Access Journ – wejście do bazy: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj.

Kolekcja naukowych czasopism elektronicznych, wyodrębnionych z zasobów EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Aktualnie zawiera blisko 25 tys. czasopism. Ok. 50 % z nich dostępna jest bezpłatnie w Internecie (czasopisma oznaczone „zielonym światłem”).

Directory of Open Access Journals

DOAJ – wejście do bazy: http://www.doaj.org.

Serwis DOAJ oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Biuro zarządzające seriwsem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie ponad 5 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, ponad 2 tys. z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.

Directory of Open Access Repositories

Directory of Open Access Repositories – wejście do bazy: http://www.opendoar.org.

Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja). Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie egzemplarza.

Bazy licencjonowane

Zapraszamy do korzystania z zasobów baz danych zgromadzonych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (www.wbn.edu.pl), dostępnych za pośrednictwem naszej Uczelni

Elsevier

Wejście do bazy (http://vls.icm.edu.pl/ss.html)

Pełnotekstowa baza wydawnictwa zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się ponad 1,9 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy (przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych).

Web of Knowledge

Wejście do serwisu (http://zatoka.icm.edu.pl/sci/)

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16.500 czasopism.

Nature i Science

Dostęp on-line Nature (http://www.nature.com/nature/index.html),

Science (http://www.sciencemag.org/magazine.dtl)

W ramach licencji konsorcyjnej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne. W ramach licencji konsorcyjnej Science dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdujących się na tym samym serwerze (ok. 760 czasopism).

Springer

Wejście do bazy (http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer)

Pełnotekstowa, multidyscyplinarna baza publikacji elektronicznych wydawnictwa Springer Verlag. Zawiera ok. 1,1 tys. tytułów czasopism bieżących wraz z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, nieco ponad 1,3 tys. tytułów czasopism archiwalnych, archiwa 17 serii książkowych (od pierwszego numeru do rocznika 2008) oraz kolekcję ponad 3 tys. książek elektronicznych wydanych przez Sprignera w roku 2005.

Wróć do poprzedniej strony