Stypendia

Program stypendialny WSH

Program skierowany jest do maturzystów oraz aktualnych studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Stypendium „Diamentowy i Złoty Indeks”

W Wyższej Szkole Humanistycznej istnieje specjalny typ stypendiów, nazywany Diamentowym lub Złotym indeksem. otrzymanie takiego indeksu upoważnia studenta do skorzystania z 25% (Diamentowy Indeks) lub 15% (Złoty Indeks) ulgi odliczanej od wysokości czesnego. Ulga obowiązuje przez cały okres studiów w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Warunkiem uzyskania diamentowego indeksu jest:

  • Dla maturzystów zdających maturę według nowych zasad:
   • ukończenie szkoły średniej z oceną powyżej 4.75
   • udział w olimpiadach i konkursach wiedzy na szczeblu krajowym i w fazie finałowej
    na etapie wojewódzkim.
  • Dla maturzystów zdających maturę według starych zasad:
   • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie dojrzałości (bez ocen
    z przedmiotów zdawanych na maturze) powyżej 4.75
  • Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara i nowa matura) ocen powyżej 4.50 z przedmiotów, które są kierunkowymi dla danego rodzaju studiów:
   • dla architektury wnętrz: język obcy, wiedza o kulturze, historia

Warunkiem uzyskania złotego indeksu jest:

  • Dla maturzystów zdających maturę według nowych zasad:
   • ukończenie szkoły średniej z oceną powyżej 4,50.
   • udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim.
  • Dla maturzystów zdających maturę według starych zasad:
   • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie dojrzałości (bez ocen z przedmiotów zdawanych na maturze) pow. 4,50.
   • udział w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim.
  • Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara i nowa matura) ocen powyżej 4.50 z przedmiotów, które są kierunkowymi dla danego rodzaju studiów:
   • dla architektury wnętrz: język obcy, wiedza o kulturze, historia

Student może ubiegać się o pomoc materialną  w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomogi

Wiecej o terminie przyznawania stypendiów socjalnych

W Wyższej Szkole Humanistycznej istnieje specjalny typ stypendiów, nazywany Diamentowym lub Złotym indeksem. otrzymanie takiego indeksu upoważnia studenta do skorzystania z 25% (Diamentowy Indeks) lub 15% (Złoty Indeks) ulgi odliczanej od czesnego. Ulga obowiązuje przez cały okres studiów w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Wróć do poprzedniej strony