Informacja dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu jest uczelnią wspierającą proces kształcenia osób z niepełnosprawnością. Pragniemy przedstawić wszystkim kandydatom na studia szeroką ofertę dydaktyczną.

„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”.

Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje:

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Zapraszamy do udziału młode osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym,
  • nie uczestniczą w szkoleniach,
  • zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego,
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania we współpracy z doradcą zawodowym,
· indywidualne poradnictwo zawodowe,
· indywidualne pośrednictwo pracy i wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia,
· szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy,
· staże zawodowe u pracodawców zgodne z profilem kompetencyjnym Uczestnika.
Osoby biorące udział w projekcie mają zapewnione: stypendium za udział w szkoleniach zawodowych, stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i staże, odzież roboczą i obuwie wymagane na stażu.

Rekrutacja jest prowadzona od 01.02.2016 do 30.06.2017. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu (również drogą e-mailową) i wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych:

Biuro projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim” – Lider Projektu
plac Solidarności 1/3/5, pok. 424
53-661 Wrocław, czynne w godz. 7.00–15.00 w dni robocze
tel. 512 053 503
e-mail: dolnoslaskie@kontraktor.biz.pl

Osoba do kontaktu: Anna Sikora, tel. 512 053 503

 

Uwaga!

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafon, lupa przenośna), zgłoś swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zl).

Zapotrzebowanie należy wysłać na ml@humanistyczna.pl

Wypożyczalnia elektronicznego sprzętu przenośnego

Informujemy, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSH uruchomiło wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu, wspomagającego proces kształcenia, dla studentów  z niepełnosprawnością. Do dyspozycji są między innymi:

  • Powiekszalnik elektroniczny Sense View DUO
  • Powiekszalnik elektroniczny Pebble Mini 3″
  • Powiekszalnik elektroniczny I-Loview
  • Specjalistyczny trackball (mysz komputerowa) Libra
  • tablety

Formularz wniosku – pobierz

Ważne linki

www.pfron.org.pl www.ngo.pl www.niepelnosprawni.pl www.wson.wroc.pl

Wróć do poprzedniej strony