Współpraca z zagranicą

Dział Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu zajmuje się
inicjowaniem i koordynowaniem współpracy z instytucjami i uczelniami zagranicznymi
oraz organizowaniem działań związanych z realizacją międzynarodowych projektów
badawczych i naukowych. Wymiana studentów i kadry naukowej przebiega na podstawie
umów międzyuczelnianych, jak i w ramach Life Long Learning Programme – programów
Socrates Erasmus oraz Leonardo da Vinci.

Kontakt

Koordynator ds. Współpracy Zagranicznej:
Marzena Łączyńska 
e-mail: ml@humanistyczna.pl

Wróć do poprzedniej strony