Rezygnacja z wyjazdu

Jeśli rezygnujesz ze stypendium Erasmusa przed wyjazdem do uczelni zagranicznej jesteś zobowiązany:

  • napisać oświadczenie o rezygnacji z przyznanego wyjazdu i zanieść do koordynatora ds Programu Erasmus, celem zdobycia jego podpisu z akceptacją rezygnacji (a także celem poinformowania koordynatora o tym, że zwalniasz miejsce, z którego może skorzystać inny student)
  • poinformować o rezygnacji uczelnię zagraniczną (i w razie konieczności anulować wcześniejszą rezerwację miejsca w akademiku)

Jeśli rezygnujesz ze stypendium Erasmusa w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej jesteś zobowiązany:

  • poinformować o rezygnacji koordynatora na uczelni zagranicznej (oraz w razie potrzeby International Relations Office)
  •  poinformować o rezygnacji uczelnię macierzystą (mailowo)

Pamiętaj, że rezygnacja ze stypendium, gdy jesteś już za granicą wiąże się z koniecznością zwrotu pełnej lub częściowej kwoty grantu. Gdy rezygnacja była spowodowana wyjątkową sytuacją losową istnieje możliwość zwrócenia się do Agencji Narodowej o anulowanie konieczności zwracania grantu.

 

Wróć do poprzedniej strony