Nasi partnerzy

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ BIUR KARIER

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu jest członkiem powstałej w grudniu 1998 roku Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, której głównym celem jest wymiana doświadczeń i informacji oraz pomoc w organizowaniu nowych biur. Dzięki tej współpracy każdy ośrodek zapewnia swoim studentom skuteczną pomoc, która ułatwia wejście w aktywne życie zawodowe.

Wszystkie Biura mają wspólny cel i funkcjonują według określonego zestawu standardów, lecz każdy ośrodek wypracowuje także indywidualne metody pracy. Biura Karier stanowią znaczny potencjał zarówno biorąc pod uwagę doświadczenia i wiedzę, jak i uwzględniając aspekt organizacyjny i logistyczny. Nawiązują współpracę z wszystkimi partnerami w działaniach, których celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych.

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ BIUR KARIER

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu zawartym przez Biura Karier działające przy 12 dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom zwiększać efektywność pod względem wymiany informacji oraz własnego rozwoju. Współpraca ta zwiększa także stopień innowacyjności, przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe. Obecnie DSBK zrzesza 16 Biur Karier.

W skład DSBK, oprócz WSH we Wrocławiu, wchodzą:

Wróć do poprzedniej strony