Sztuka wystawiennicza i scenografia

Okres nauki: 2 semestry (250 godz.)

Rekrutacja:
tel. (071) 78 338 28, 608 051 311
ul. Robotnicza 70B

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności w projektowaniu oraz nauka tworzenia różnych typów przestrzeni  we wnętrzu i poza wnętrzem.  Studenci uczą się aranżacji wielkoformatowej przestrzeni wystawienniczej w :

 • obiektach użyteczności publicznej i poza nimi
 • przestrzeni widowiskowej
 • filmowej
 • telewizyjnej
 • teatralnej
 • plenerowej.

Studencj  zdobywają wiedzę z zakresu  używania środków pozawerbalnych takich jak : elementy architektoniczne, świetlne, malarskie, rekwizyty scenograficzne i inne.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych “Sztuka wystawiennicza i scenografia”absolwenci są przygotowani do:

 •  podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnie wystawiennictwem i scenografią
 • prowadzenia własnej firmy
 • kontynuacji własnej działalności projektowej związanej z pokrewną branżą.

ADRESACI STUDIÓW:

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych ( również licencjat) zarówno uczelni artystycznych jak i innych kierunków.

Studia skierowane są do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z:

 • wystawiennictwem
 •  scenografią
 • szeroko pojęta architekturą wnętrz.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu,Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz specjalistów z zakresu wystawiennictwa i scenografii.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAJĘĆ :

Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry). Obejmują 250godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć projektowych . Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 9.00- 17.00, średnio dwa razy w miesiącu.

WARUNKI ZALICZENIA :

W ramach Studiów Podyplomowych : Wystawiennictwo i scenografia” słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem  oraz obrony pracy dyplomowej w formie projektu. Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

PROGRAM STUDIÓW:

 1. Historia scenografii i sztuki wystawienniczej
 2. Rysunek i malarstwo
 3. Projektowanie koncepcyjne
 4. Podstawy perspektywy i rysunku technicznego
 5. Scenografia – pracownia
 6. Wystawiennictwo – pracownia
 7. Struktury przestrzenne.
 8. Komputerowe wspomaganie projektowania
 9. Projektowanie światłem
 10. Modelowanie
 11.  Seminarium dyplomowe

KRYTERIUM PRZYJĘĆ:

 • karta zgłoszenia,
 • jedna fotografia,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

OPŁATY :

 • opłata rekrutacyjna -50 zł
 • 3800 zł ( 10 rat po 480 zł )

Zapisy przyjmujemy  od  15  maja do 15 października 2022 r.

Termin rozpoczęcia – 29 październik 2022 r.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się minimum 12 osób.

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej:
PKO numer  :  34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

DOJAZD : ul. Robotnicza 70B- autobusy: 107, 109, 132,  142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

Wróć do poprzedniej strony