Zaliczanie i uznawanie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej

Po powrocie z uczelni partnerskiej student, pod rygorem zwrotu stypendium, jest zobowiązany dostarczyć do biura, w ciągu jednego miesiąca od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej, następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z uczelni partnerskiej (sporządzone na jej papierze firmowym) potwierdzające okres pobytu w tej uczelni oraz że zaplanowany program studiów został zrealizowany w czasie określonym w Umowie.
  • „Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records – TR) – wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen, wystawiony przez uczelnię partnerską.
  • Wypełnić Sprawozdanie Stypendysty Erasmusa – wyjazd na studia (w systemie ankiet on-line Mobility Tool)
  •  Dostarczyć do biura w wersji papierowej i przesłać drogą mailową sprawozdanie opisowe z pobytu  

Na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów, biuro przygotowuje dokumenty rozliczeniowe, które następnie przekazuje do  dziekanatu:

  • „Kartę zaliczeń” – KZ określającą, które przedmioty/zajęcia z programu kształcenia w Uczelni zostaną zaliczone na podstawie przedmiotów/zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej.   
  • „Dokument o uznaniu okresu studiów za granicą”, w którym będzie zawarta informacja, czy okres studiów odbytych za granicą zostanie uznany w Uczelni. 


Wróć do poprzedniej strony