Warsztaty z II LO z Oleśnicy

W ramach Warsztatów Kreatywnych „Zewnętrzne Wnętrza”, prowadzonych przez dr inż. arch. Renatę Wysocką, dnia 12 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z uczniami klas o profilu matematyczno-fizycznym II LO w Oleśnicy.

P1000837

Było to drugie z cyklu spotkań, których celem jest stworzenie koncepcji plastycznej zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem szkoły. Podczas warsztatów studenci wraz z uczniami pracowali w trzech grupach, opracowując trzy różne koncepcje zagospodarowania terenu. Na początku w każdej grupie miała miejsce „burza mózgów” i toczyła się ożywiona dyskusja nad licznymi pomysłami. Gdy już wszystko zostało szczegółowo omówione uczestnicy warsztatów udali się na przerwę, podczas której zrobiono zdjęcie pamiątkowe. Po przerwie nasi goście wzięli udział w wykładzie, po którym nastąpiła druga część warsztatów związana z tworzeniem plansz koncepcyjnych. W efekcie prac powstały trzy plansze ukazujące pomysły i rozplanowanie terenu przed szkołą. Każda z koncepcji otrzymała robocze hasło przewodnie. Zawiera ono w sobie ideę przewodnią, nad którą z przymrużeniem oka ale z otwartym umysłem pracowali młodzi twórcy:
1/ Amfiteatr dnia codziennego wynosi działanie do poziomu tworzenia,
2/ Mobilność i modułowość rozbudza kreatywność i modeluje przestrzeń,
3/ Sztuka użytkowana staje się użyteczna nie tracąc przy tym splendoru.
Pełnym sukcesem zakończył się ten warsztatowy dzień. Plansze zostały zabezpieczone i pod czujnym okiem opiekuna młodzieży, pana mgra Leszka Biegasika, pojechały do Oleśnicy, gdzie zostaną wystawione w gmachu II LO. Z niecierpliwością oczekujemy na ocenę uczniów i pracowników liceum.
A już w maju kolejny etap warsztatów!

Opracowała: Aleksandra Szelatyńska-Magda

19.04.2018