Letni plener 2017

Plener 2017 r II roku kierunku Architektura Wnętrz 

16.10.2017