Zawieszenie zajęć

Zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone od jutra, tj. 12 marca 2020 r. do odwołania!
Szczegóły zawarte zostaną w zarządzeniu rektora, które niezwłocznie po przygotowaniu, zostanie podane do wiadomości.
11.03.2020