Uwaga!

Z powodu modernizacji sieci, nastąpi zmiana dotycząca opłat czesnego. Od 1 września 2018 roku proszę wszystkich studentów/słuchaczy o dokonywanie wszystkich opłat na rzecz Uczelni na główne konto:
PKO  34 1440 1156 0000 0000 0158 5061
30.08.2018