Struktura

p.o Rektora –  dr Beata Fertała-Harlender

Kanclerz – Wacław Łączyński

Wydział Humanistyczno-Artystyczny

Statut uczelni - pobierz

Wróć do poprzedniej strony