Terminy obron

Szanowni Studenci,
w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ograniczeniu działalności uczelni do 26 kwietnia, zostają przesunięte terminy obron dla profilu ogólnoakademickiego.
Termin obrony z 26 marca przesunięty na 23 kwietnia (promotor prof.
Dariusz Grzybowicz) *ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 7 MAJA*.
Termin obrony z 31 marca przesunięta na 28 kwietnia 2020r (promotor dr
Witold Owczarek) *ZOSTAJE PRZESUNIĘTA NA 12 MAJA*.
Termin oddania prac dyplomowych dla profilu ogólnoakademickiego do *30
KWIETNIA OBOWIĄZUJE !!!* (możecie Państwo uzupełnić zdalnie kartę
obiegową)
– biblioteka (oddanie książek)
– kwestura (niezaleganie z opłatami)
Pod numerem telefonu 71 783 38 28 wewnętrzny 104
oraz mail biblioteka @ humanistyczna.pl
Termin zostaje dla Państwa przesunięty bez konsekwencji finansowej, za
przesunięcie nie zostanie naliczona żadna dodatkowa opłata.
16.04.2020