Konferencja

Wnętrze Zewnętrze. Przestrzeń wspólna / Interior Exterior. Common space. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i wystawa towarzysząca. Zapraszamy 19.05.2019.
Zrzut ekranu 2019-04-03 o 12.48.30
VER 8
Temat konferencji:
Przestrzeń zewnętrzna architektury i jej korelacja z architekturą wewnętrzną. Interferencja, wzajemne przenikanie i konteksty obu przestrzeni. Poszukiwanie pola wspólnego w szeroko rozumianej tradycji i innowacyjności oraz ekologii. Szerokie pole interpretacji poprzez widzenie architektury jako całości i jej oddziaływanie na człowieka zarówno w sferze estetyki, przestrzeni jak i duchowości.
Cel konferencji:
Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, oraz zaciśnięcia współpracy pomiędzy twórcami, naukowcami i teoretykami sztuki i architektury.
 Formularz zgłoszeniowy
We would like to invite you to take part in the International Scientific Conference INTERIOR/EXTERIOR. COMMON SPACE which will be held on May 18, 2019 as a part of European Museum Night at The Wrocław College of Humanities. The conference will be accompanied by an exhibition of participants’ works, which will surely be visited by the participants of Museum Night. The conference is an opportunity to get to know each other better, exchange experiences and present your achievements. After the conference a publication with the number ISBN will be issued and send to every participant. In the attachment, we enclose a registration form and information about the conference.
We are looking forward to meeting you.
Application formFormularz zgłoszeniowy
Plan wykładów:
plan
03.04.2019