Drzwi Otwarte

DRZWI

Program:
11:15 prezentacja w sali nr 5
11:30 spotkanie z Panią Dziekan
11:45 zwiedzanie szkoły
12:00 wernisaż wystawy “Portrety Paweł Rączka”
12:30 spotkanie z mgr Heleną Śliwińską pod tematem: “Otwórz się na wnętrza” sala nr 19.
05.06.2017