Zapraszamy!

do

Plan Drzwi Otwartych:
10.00 – 10.20 Prezentacja Uczelni (sala nr 05).
10.20- 10.40 Spotkanie z Dziekanem Wydziału (sala nr 05).
10.40 – 11.10 – Zwiedzanie Uczelni.

28.06.2016